KANDIDATEN GEZOCHT VOOR DE DICKENS AWARD 2018

donderdag 8 maart 2018

De Culturele Raad Haren roept inwoners van de gemeente op kandidaten voor te dragen voor toekenning van de tweejaarlijkse Culturele Prijs van Haren: de Dickens Award.

Kandidaten (personen of culturele instellingen met een binding met Haren) dienen zich op cultureel gebied te hebben onderscheiden of zich aantoonbaar ingezet te hebben voor de Harense cultuur in de breedste zin van het woord.

Een deskundige jury waarin de Culturele Raad en de Gemeente vertegenwoordigd zijn, kiest de uiteindelijke winnaar uit de voorgedragen kandidaten. De prijs bestaat uit een bronzen legpenning en een bijbehorende oorkonde. De winnaar wordt bijgeschreven op een lijst in de Dickensroom. Uitreiking van de prijs door de wethouder van cultuur vindt tijdens een feestelijke bijeenkomst plaats in 't Clockhuys in Haren op vrijdag 15 september 2018. De Dickens Award wordt sinds 2000 uitgereikt.

Nominaties (met korte toelichting) kunt u indienen tot uiterlijk 15 april bij de Culturele Raad Haren via het e-mailadres info@cultureleraadharen.nl

De uitreiking van de Dickens Award vormt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen in Haren. Op zaterdag 15 september vindt dan onder meer de Kunst- en Cultuurmarkt plaats in de Harener Dorpskom.

 

 

Evenementen