NIEUWS OVER BUURTBOX

maandag 9 januari 2017

Buurtbox, het online platform voor kleine en laagdrempelige oproepen voor inwoners uit de gemeente Haren, is sinds 1 januari 2017 een zelfstandig opererende werkgroep en onderdeel van Stichting Torion, de welzijnsorganisatie in Haren.

De inbedding bij Torion biedt veel kansen en doorgroeimogelijkheden. Niet alleen voor beide organisaties maar juist vanuit het belang voor de inwoners is deze koers in gang gezet. Minder versnippering en meer clustering van bij elkaar horende diensten en producten.

 

De aansluiting bij Torion is een logisch gevolg na het rondetafelgesprek met de gebruikers en andere vrijwilligersorganisaties in juni 2016 en de hierna gestarte verkennende gesprekken met Torion.

Buurtbox constateerde dat, sinds haar oprichting in februari 2012, het idee achter het platform Buurtbox werkt maar dat slechts een kleine groep inwoners gebruik maakt van het platform. Dit lijkt tegenstrijdig met de toename van de hoeveelheid informele zorgvragen van de afgelopen jaren. De zicht- en vindbaarheid van Buurtbox kan verbeteren door aansluiting te zoeken bij een bestaande grotere organisatie die in het verlengde opereert. 

 

Buurtbox wil naast het bieden van een online platform voor particulieren met een eenvoudige vraag- of aanbod, zich ook manifesteren als netwerkorganisatie voor de vele vrijwilligers-/zorgorganisaties binnen de gemeente. Uit de contacten blijkt dat deze organisaties vaak met vragen zitten die op het platform van Buurtbox gezet kunnen worden en daar eigenlijk ook thuishoren. Denk daarbij aan een oproep van een zorginstelling die rond de dagbesteding van een van haar cliënten een specifieke vraag/aanbod heeft. Meer oproepen betekent meer volume. En daar profiteert iedereen van.

www.buurtbox.nl   www.torion.nl

 

 

Evenementen