ZOMERSCHRIJFWEDSTRIJD = Verhaal of gedicht rond “Een zomer in ...”

Recreatieve activiteit

maandag 29 april - zaterdag 31 augustus

schrijfcafe2.png “Een zomer in ...”. Dat is het thema van de nieuwe schrijfwedstrijd, die de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren voor deze zomer heeft uitgeschreven. Alle Hareners (ook die uit Onnen, Glimmen en Noordlaren) worden uitgenodigd om rond dit thema een verhaal of een gedicht te schrijven. Kort en bondig: maximaal 1.000 woorden.
Een deskundige jury buigt zich over de inzendingen en beloont de drie beste verhalen en drie beste gedichten met boekenbonnen (€ 35,-, € 25,- en € 15,-).
Het in het najaar te organiseren Literair Diner zal in het teken staan van de ingezonden bijdragen.

De verhalen of gedichten moeten uiterlijk 1 september binnen zijn via geboektinharen@gmail.com. Indien dat bezwaarlijk is, mag de bijdrage ook op schrift in een gesloten enveloppe bij boekhandel Boomker worden ingeleverd. Vermeld op de enveloppe: “Schrijfwedstrijd Letteren”.

Drie jaar geleden organiseerde de Commissie Letteren een vergelijkbare wedstrijd rond het thema “Haren verbeeld”. Die wedstrijd resulteerde in een gelijknamige bundel waarin de door de jury uitgekozen bijdragen waren opgenomen.
De schrijfwedstrijden vormden kortgeleden ook een aanleiding tot het oprichten van een schrijfclub in Haren. Een eerste bijeenkomst in ’t Clockhuys vond inmiddels plaats.


Schrijfwedstrijd rond thema “Een zomer in ...”
Verhalen of gedichten van maximaal 1.000 woorden
Sluitingsdatum: 1 september 2019
Inleveren via geboektinharen@gmail.com
(of in gesloten envelop bij Boekhandel Boomker)

Aanmelden en vervolgprocedure

geboektinharen@gmail.com

Organisatie

Organisatie Commissie Letteren Culturele Raad Haren

Locatie

Henk Boomker
Brinkhorst   3
9751AS   Haren

tel 0505349264
geboektinharen@gmail.com

Postadres
Brinkhorst   3
9751AS   Haren

Evenementen