SV Haren

Beschrijving

svH-logo klein.jpg De grootste belangenorganisatie voor 55-plussers in Haren.
Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig: kenmerken van de jongste seniorenorganisatie van Haren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning. De SV Haren behartigt de belangen van haar leden op plaatselijk niveau zelf. Op landelijk niveau heeft zij zich voor belangenbehartiging aangesloten bij de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.

De SV Haren telt momenteel circa 900 leden en is een geheel zelfstandige vereniging.

Voor plaatselijke belangenbehartiging trekt zij vaak samen op met de Prot. Chr. Ouderenbond (PCOB) die ruim 400 leden telt.
Met ons gezamenlijk ledental van ruim 1300 leden in Haren en omstreken vormen we een macht waarnaar ook door de politiek geluisterd wordt.

Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. Niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook in politiek Den Haag, via de NVOG, maken wij ons sterk voor een goed ouderenbeleid.

Inloop- en ontmoetingsochtend:
Elke donderdagmorgen zijn twee of meer bestuursleden aanwezig voor SVHaren leden, die iets willen vragen of vertellen of gewoon een kopje koffie willen drinken: van 10.00 – 11.30 uur, in het Clockhuys, Brinkhorst 3.
Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom om het één en ander te horen over de SV Haren!

N.B. Het Clockhuys is prima toegankelijk voor mensen met een beperking.
Doelstelling

a. Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
b. De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

Aanmeldinformatie

Aanmeldinformatie:
Jans Uildriks (ledenadministratie)
Middelhorsterweg 86, 9751TH Haren
Telefoonnummer: 050-5348208
E-mail: ledenadministratie@svharen.nl

Contactgegevens

Carla Roede
Oude Brinkweg 79
9751RL Haren

tel 0505346542
info@svharen.nl

Postadres
Oude Brinkweg 79
9751RL Haren

Evenementen