Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Groningen-Haren

Nutsdepartement Groningen-Haren

Beschrijving

Logo 2014 bewerkt.jpg "Het Nut" ontplooit educatieve activiteiten ten behoeve van de mensen in hun omgeving, in de vorm van lezingen, cursussen, educatieve excursies, cultuurreizen en andere culturele activiteiten, soms ook door middel van subsidiëring van activiteiten van andere organisaties.

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie van onze tijd. Daarbij is het van belang om - zonder politieke of kerkelijke binding - alert in te spelen op de plaatselijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Tarieven/kosten

zie de website

Contactgegevens

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Groningen-Haren
Westerveen 9
9751HT Haren

tel 0503010871
secretaris@nutgroningenharen.nl
Postadres
Westerveen 9
9751HT Haren

Evenementen