Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting

Beschrijving

De vereniging tot behoud van de Hortus 'Henricus Munting' werd al in 1985 opgericht. Haar rol bleef tamelijk bescheiden. Sinds de financiële bijdrage van de RUG is stopgezet is de Vriendenvereniging de enige instantie waarop de Stichting Behoud Groene Hortus kan steunen, zowel financieel als praktisch.
Leden krijgen o.a. een persoonlijke toegangskaart voor een heel seizoen voor de Hortus Botanicus te Haren.

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel de botanische en cultuurhistorische waarden van de Hortus botanicus Haren te beschermen. daarnaast wil de vereniging de belangstelling voor deze Hortus opwekken en bevorderen.

Kosten lidmaatschap

http://www.vriendenhortusharen.nl/lidmaatschap.html

Contactgegevens

Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting
Kerklaan 34
9751NN Haren

tel 0505370053
hortusharenvrienden@gmail.com

Hortus Haren

Postadres
Postbus 159
9750AD Haren

Evenementen