Bezoekerscentrum Klooster Yesse

Beschrijving

klooster yesse.JPG Het Bezoekers/informatiecentrum betreft het voormalig klooster Yesse en haar bewoners (Cisterciënzer nonnen), het centrum staat op het voormalige kloosterterrein.

Het Bezoekerscentrum geeft informatie over het voormalig klooster door:

Een wand met panelen waarop in het kort de geschiedenis en enkele bijzonderheden van het klooster worden weergegeven;
Een vitrinekast waarin vondsten vanuit de kloostertijd en daarna getoond worden;
Schriftelijk informatie/documentatiemateriaal ter inzage.
Het centrum is daarnaast een plek waar de resultaten van doorlopend onderzoek naar de geschiedenis van het klooster een plek kunnen vinden en verder uitgedragen kunnen worden.
Diverse eigen publicaties zijn ter inzage en te koop.

Doelstelling

Het Bezoekerscentrum wil de geschiedenis van het klooster onderzoeken, levend houden en uitdragen.

Het erfgoed dat verzorgd wordt

Van 1215 tot 1594 heeft op de plaats van de huidige buurtschap Essen, Gemeente Haren bij Groningen, een Cisterciënzer vrouwenklooster gestaan. Het betrof een niet onaanzienlijk klooster, waar vooral dochters van gegoede families uit de stad Groningen leefden. De nonnen leidden hun leven naar de Regel van de Heilige Benedictus.
Het klooster moest in eigen onderhoud voorzien, en was in de praktijk een vermoedelijk omvangrijke economische eenheid, een bedrijf, waarbinnen de nonnen een beperkte maar essentiële groep vormden. Dat de Yesser nonnen geen monnikenklooster naast zich kenden was een bijzonderheid die ook zijn gevolgen had.

Door de reformatie werd het klooster in de 16e eeuw regelmatig 'misbruikt' door legers soldaten, en geplunderd ook door burgers. Na 1594 werd het langzamerhand ontmanteld. De materialen van het klooster zijn door de eeuwen heen door de bewoners uit de omgeving gebruikt, maar ook verkocht naar de stad Groningen. Rond 1890 zijn de laatste (bovengrondse) resten opgeruimd. In de bodem zijn nog sporen terug te vinden. Het gebied staat gemarkeerd als terrein met hoge archeologische waarde.

De afgelopen jaren wordt bodemonderzoek verricht door studenten archeologie; dit levert vaak verrassende resultaten op en tevens inzichten in de geschiedenis van ver voor de kloostertijd.

Contactgegevens

Annemiek Bos
Essen 7
9751NB Haren

info@kloosteryesse.nl

Centrumgebouw(tje) naast woonhuis

Vanaf Rijksstraatweg - Hereweg op de grens Haren en Groningen in oostelijke richting afslaan (Esserweg). Doorgaan tot voor een huis (Essen no 5), hier links afslaan en verder de richtingborden volgen.

2e zaterdag v/d maanden april tm november, 14.00-17.00 uur. Om 14.00 uur wordt een presentatie over de geschiedenis van het klooster gegeven, bij belangstelling gevolgd door een rondleiding. Voor specifieke onderwerpen zie de website. Voor groepen ook op afspraak, datum en tijd in overleg.

Postadres
Essen 7
9751NB Haren

Evenementen