Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord

Beschrijving

Het revalidatiecentrum helpt u bij de gevolgen van een herseninfarct, beroerte, hersenletsel, amputatie, dwarslaesie, wervelletsel, meervoudig letsel, pijn, kanker, diabetes, hartziekten, longziekten (COPD, astma), reuma, afasie, Parkinson, multiple sclerose, cerebrale parese, coördinatiestoornissen. En bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat, spieren en zenuwen, handen en polsen.


Het Centrum voor Revalidatie heeft twee locaties:

-locatie Groningen in het UMCG, de polikliniek, waar de nadruk ligt op diagnostiek en behandeling in de vroege fase;
-locatie Beatrixoord in Haren waar de nadruk ligt op klinische en poliklinische behandeling.

Doelstelling

Het UMCG Centrum voor Revalidatie helpt volwassenen en kinderen met een handicap of chronische ziekte zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Als enig academisch revalidatiecentrum in Nederland, zijn de klinische en poliklinische behandelingen altijd gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Een team van deskundigen zet zich in voor u als patiënt. Zij begeleiden en stimuleren u op medisch, lichamelijk, psycho-sociaal en arbeidskundig terrein. Altijd als team en altijd is een medisch specialist eindverantwoordelijk.

Bijzonderheden

HKZ - certificaat
Sinds 2013 heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie het HKZ-certificaat. Hiermee voldoet het centrum aan de kwaliteitseisen die HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) stelt aan medisch specialistische revalidatie. Het certificaat maakt voor patiënten, ketenpartners, verwijzers en zorgverzekeraars duidelijk dat het centrum kwalitatief goede en professionele revalidatie biedt en continu werkt aan optimalisering van de kwaliteit. Het certificaat is van toepassing op beide locaties van het UMCG Centrum voor Revalidatie.

Contactgegevens

Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
Dilgtweg 5
9751ND Haren

tel 0503616161
info@cvr.umcg.nl

Het revalidatiecentrum heeft een expositieruimte, waar regelmatig wisselende tentoonstellingen worden gehouden, die vrij te bezoeken zijn.

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:00
dinsdag 08:00 - 17:00
woensdag 08:00 - 17:00
donderdag 08:00 - 17:00
vrijdag 08:00 - 17:00

Postadres
Postbus 30002
9750RA 

Evenementen