Nicolai Ensemble

Beschrijving

NE foto2.JPG Het Nicolai Ensemble is een kamerkoor dat momenteel uit 18 leden bestaat.
De dirigent in de afgelopen 2,5 jaar was Jan Harryvan. In februari 2019 zijn we gestart als projectkoor – met een vaste kern- met een nieuw programma onder leiding van Jelke Hamersma, die ook in het verleden lange tijd dirigent is geweest van het Nicolai Ensemble. Er werken voor dit project een flink aantal gastzangers mee.
Het Ensemble stelt zich ten doel hoofdzakelijk oude kerkmuziek ten gehore te brengen. Dat doen we in onze concerten die we twee a drie keer per jaar geven, en in onze optredens tijden de eredienst in de Dorps- of Nicolaikerk te Haren. In deze kerk met zijn prachtige akoestiek, vinden we altijd gastvrij onderdak voor onze repetities. Onze concerten geven we dan ook graag in deze mooie kerk, maar ook op andere locaties.

Het Nicolai Ensemble repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Dorpskerk te Haren.
Als u vrijblijvend een repetitie wilt bijwonen ontvangen wij u graag. Het is fijn als u zich daarvoor even aanmeldt bij een van onze bestuursleden.

Graag zouden we het koor uitgebreid zien met nog enkele leden. Vooral bassen en tenoren zijn welkom.


Artistiek leider of dirigent

Dhr. J. Harryvan

Contactgegevens

S.R. Stoffers
Rijksstraatweg 188
9752BR Haren

info@nicolaiensemble.nl

Postadres
Rijksstraatweg 188
9752BR Haren

Evenementen